BG EN

РЕФЕРЕНЦИИ

Изградени утилизационни инсталации с контактни економайзери

Град Фирма Година Монтирана
към
Мощност
MW
Забележка
1 София ТЕЦ "София" 1985 котел 220 t/h 10 I поколение
Загрява 300 t/h вода
2 Разград ТЕЦ към "Антибиотик"АД 1989 2 бр. котли по 50 t/h 2 I поколение
Загрява 50 t/h вода
3 Шумен ТЕЦ "Шумен" 1993 2 бр. котли по 75 t/h 4 I поколение
Загрява 50-200 t/h вода
4 Пловдив ОЦ "Пловдив-Юг" 1994 2 бр. котли по 12 t/h 1,5 I поколение
Загрява до 30 t/h вода
5 Пловдив ОЦ "Пловдив-Юг" 1995 2 бр. котли по 12 t/h 1,5 IІ поколение
Загрява до 250 t/h
топлофикационна вода

Изградени ректификационни инсталации за спирт

Производителност
литри за денонощие
Година Брой
колони
1 3000 2000 3
2 3000 2000 3
3 5000 2001 3
4 5000 2002 4
5 1000 2003 5
6 10000 2004 4
7 10000 2005 4
8 15000 2007 3

Инсталация за абсолютен алкохол (биоетанол)

Инсталацията е построена през 2008 г. с производителност 10000 литри за денонощие и концентрация над 99,5 % об. и работи на принципа на молекулните сита.

Екстрактори тип "PHYTEX"

Модулни екстракционни уредби за извличане на биоактивни вещества от билки и други растителни източници. Разработва технологии и произвежда течни билкови екстракти в експериментални количества.