BG EN

ЗА НАС

"ИХЕМ – БАН" ООД е основано през 2010 г. с основен предмет инженерингова дейност в областта на химическата и хранителна промишленост, енергетиката, енергийната ефективност и екологията.
"ИХЕМ – БАН" ООД е специализирана в производство на високоефективни утилизационни инсталации с контактни економайзери, ректификационни инсталации за спирт, инсталации за абсолютен спирт (биоетанол), охладителни кули, инсталации за биогаз, пречиствателни съоръжения, инсталации за екстрахиране на растителни суровини и др.
"ИХЕМ – БАН" ООД е фирма на Института по инженерна химия към Българската академия на науките, като реализира негови оригинални научни разработки.