BG EN

ПРОДУКТИ

 • Утилизационни инсталации с контактни економайзери за оползотворяване на топлината на изходящите димни газове на котли и горивни съоръжения на природен газ:
  • първо поколение – оползотворяват топлината на кондензация на водните пари от газовете и загряват студени водни потоци до температура 56 °С . Осигуряващи икономия на гориво до 15%;
  • второ поколение – загряват водни потоци до 63 °С и дават възможност за загряване на топли водни потоци, като връщащата се към централата топлофикационна вода. При тези инсталации се загрява и овлажнява въздухът за горене на котела и се понижава съдържанието на азотни оксиди в изходящите димни газове до 3,5 пъти. Осигуряват икономия на гориво 12-15%.
 • Ректификационни инсталации за спирт за хранителни цели - три, четири и пет-колонни, с производителност от 1000 до 20000 литри за денонощие. Произвеждат спирт с високо качество, концентрация над 96% об. и различна степен на очистване в зависимостта от сложността на инсталацията. Суровината е ферментирала смес, получена от зърнен хидролизат, меласа и др.
  Инсталациите са изградени на модулен принцип и са разположени в самоносеща се метална конструкция със сечение от 3 х 3 m до 4,5 х 5,5 m и височина до 18 m.
 • Инсталация за абсолютен спирт (биоетанол) с производителност 10000 литри за денонощие и концентрация над 99,5 % об. Инсталацията работи на принципа с молекулни сита.
 • Охладителни кули с различна производителност, които осигуряват добро охлаждане и при тежки летни условия. Снабдени са с високоефективен метален и пластмасов пълнеж.
 • Инсталации за добиване на биогаз от органични отпадъци (от спиртно производство, животновъдство и др.). Изпълненията на био-реакторите са басейнов и колонен тип.
 • Инсталации за екстракция на ценни продукти от растителни суровини